YAB DATO' SERI HAJI MUHAMMAD SANUSI BIN MD. NOR
MENTERI BESAR NEGERI KEDAH
PENGERUSI
YB DATO' SERI HAJI NORIZAN BIN KHAZALI
SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI KEDAH
AHLI PKNK
YB DATO' WIRA HJ. ISAHAK BIN MURAT
PEGAWAI KEWANGAN NEGERI KEDAH
AHLI PKNK
YB DATO' DR MOHD HAYATI BIN OTHMAN
AHLI MAJLIS MESYUARAT
KERAJAAN NEGERI KEDAH
AHLI PKNK
YB DATO' HAJI AHMAD BIN YAHAYA
AHLI DEWAN RAKYAT
AHLI PKNK
YB DATO' AZMAN BIN NASRUDIN
AHLI DEWAN RAKYAT
AHLI PKNK
YBHG. DATO' HJ. SYED YUSSOF BIN SYED OTHMAN
KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF
AHLI PKNK
ENCIK SAHARUDDIN BIN SARWAN
TIMBALAN PENGARAH BAHAGIAN BAJET PEMBANGUNAN, UNIT PERANCANG EKONOMI JABATAN PERDANA MENTERI
AHLI PKNK
PUAN SHARIFAH HAMIDAH BINTI SYED HARUN
KETUA SEKSYEN BAHAGIAN PEROLEHAN KERAJAAN KEMENTERIAN
KEWANGAN MALAYSIA
AHLI PKNK
NOORLIZA BINTI MD SHAFEIN
SETIAUSAHA