BahagianNo Telefon
Pejabat Ketua Pegawai Korporat604-7752331
Unit Komunikasi Korporat604-7752391
Pejabat Ketua Pegawai Eksekutif604-7752301
Pejabat Ketua Pegawai Pentadbiran & Kewangan604-7752323
Pejabat Ketua Pegawai Operasi604-7752313
Pejabat Ketua Pegawai Kewangan604-7752333
Bahagian Setiausaha Korporat Dan Perundangan604-7752329
Bahagian Pelaburan604-7752335
Bahagian Pengurusan Sumber Manusia604-7752325
Bahagian Khidmat Pengurusan604-7752391
Bahagian Pengurusan Ladang Taman Halal604-4419424
Bahagian Pengurusan Kompleks Dan Penyewaan604-7752319
Bahagian Hartanah604-7752317
Bahagian Pembangunan Perniagaan604-7752421
Bahagian Teknikal604-7752315
Bahagian Audit Dalam604-7752429
Bahagian Industri604-7752481
Bahagian Keusahawanan604-7752418
Unit Teknologi Digital604-7752415
Unit Pengurusan Kualiti604-7752458
Unit Perolehan604-7752497
Unit Integriti604-7752388
DIREKTORI
BahagianNo Telefon
Pejabat Ketua Pegawai Korporat604-7752331
Unit Komunikasi Korporat604-7752391
Pejabat Ketua Pegawai Eksekutif604-7752301
Pejabat Ketua Pegawai Pentadbiran & Kewangan604-7752323
Pejabat Ketua Pegawai Operasi604-7752313
Pejabat Ketua Pegawai Kewangan604-7752333
Bahagian Setiausaha Korporat Dan Perundangan604-7752329
Bahagian Pelaburan604-7752335
Bahagian Pengurusan Sumber Manusia604-7752325
Bahagian Khidmat Pengurusan604-7752391
Bahagian Pengurusan Ladang Taman Halal604-4419424
Bahagian Pengurusan Kompleks Dan Penyewaan604-7752319
Bahagian Hartanah604-7752317
Bahagian Pembangunan Perniagaan604-7752421
Bahagian Teknikal604-7752315
Bahagian Audit Dalam604-7752429
Bahagian Industri604-7752481
Bahagian Keusahawanan604-7752418
Unit Teknologi Digital604-7752415
Unit Pengurusan Kualiti604-7752458
Unit Perolehan604-7752497
Unit Integriti604-7752388