Pelaburan

Pelaburan

Perbadanan Kemajuan Negeri Kedah (PKNK) telah mengembangkan dimensi korporatnya melalui anak syarikat milik penuh, subsidiari, syarikat bersekutu dan syarikat pelaburan di mana syarikat-syarikat tersebut berupaya menjana pendapatan di dalam situasi ekonomi yang amat kompetitif.

 

Anak syarikat PKNK juga turut memberi sumbangan ke arah mencapai matlamat PKNK bagi menyusun semula ekonomi Negeri Kedah Darul Aman. Dalam menjayakan usaha ini penekanan diberikan ke atas pengurusan yang berkualiti, perkhidmatan yang cekap dan pembangunan guna tenaga.

 

Pelaburan dalam syarikat

Bil Syarikat Jumlah
1 Milik penuh (100%) 23
2 Subsidiari (50%-99.99%) 4
3 Bersekutu (20%-49%) 11
4 Pelaburan (<20%) 5
5 Pelaburan Dalam Unit Amanah 1
6 Saham tersiar harga 2
  46

 

Sektor Pertanian

Bil Syarikat
1 Kumpulan Ladang-Ladang Perbadanan Kedah Sdn. Bhd.
2 Cabin Premier GPS Farm Sdn. Bhd.

 

Sektor Pelancongan

Bil Syarikat
1 Kedah Resort Sdn. Bhd.
2 PKNK Hotels Sdn. Bhd.
3 Tanjung Rhu Land Sdn. Bhd.

 

Sektor Hartanah

Bil Syarikat
1 Seri Temin Development Corporation (M) Sdn. Bhd.
2 Kynetics Land Sdn. Bhd.
3 Kedah Overseas Trading Network Sdn. Bhd.
4 Bina Darulaman Berhad
5 EUPE Development Sdn. Bhd.

 

Sektor Perkhidmatan

Bil Syarikat
1 KSDC Insurance Brokers Sdn. Bhd.
2 Darulaman Aset Sdn. Bhd.
3 Kedah Medical Centre Sdn. Bhd.

 

Sektor Pegangan Pelaburan

Bil Syarikat
1 Kulim Technology Park Corporation Sdn. Bhd.
2 PKNK Entrepreneur Development Sdn. Bhd.

 

Categories

Aktiviti Utama