Senior Management

Tn. Hj. Abdul Rahman Bin AbdullahKetua Eksekutif
Hj. Romli Bin HasanPengurus Besar Operasi
Ybhg. Dato' Hj Armishah Bin SirajPengurus Besar Pentadbiran
Haji Zamri Bin MahmoodPengurus Kanan Korporat & Kewangan
Hj. Mohd Subri Bin AhmadPengurus Kanan Bahagian Pembangunan Perniagaan
Hj. Syed Yusoff Bin Syed OthmanPengurus Kanan Bahagian Industri
IR. Ahamad Shukri Bin Haji A. BakarPemangku Pengurus Kanan Bahagian Pembangunan Teknikal