SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL, MEMPERBAHARUI(RENEWAL), MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH PERISIAN MICROSOFT 365 FOR BUSINESS KEPADA PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI KEDAH. 

Bil Nilai Sebutharga (RM)
1 76,236.00
2 79,730.00
3 81,010.00
4 91,825.00