KETUA PEGAWAI MAKLUMAT
HJ. HAKIM ARIFF BIN MD NOOR
KETUA PEGAWAI PENTADBIRAN DAN KEWANGAN