LATAR BELAKANG

LATAR BELAKANG

Perbadanan Kemajuan Negeri Kedah (PKNK) adalah sebuah badan berkanun yang ditubuhkan pada 25 Ogos 1965 di bawah Enakmen Kerajaan Negeri Kedah No 5/1965 berperanan sebagai sebuah agensi yang menjana ekonomi negeri dan bertanggungjawab dalam pembangunan sosio korporat (CSR) di bawah kawal selia Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri.

1965

SEJARAH AWAL KEMUNCULAN

Pada peringkat awal kemunculan, PKNK beroperasi di sebuah ruang pejabat yang terletak di Bangunan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri di Alor Setar. Sementara kakitangannya pula terdiri daripada pegawai-pegawai kerajaan yang dipinjamkan daripada Perkhidmatan Tadbir Negeri.

Pada bulan Februari 1968, PKNK berjaya memiliki pejabat sendiri yang pertama iaitu Bangunan UKIR yang terletak di Jalan Tunku Ibrahim, Alor Setar. UKIR yang bermaksud “Untuk Kemajuan Iktisad Rakyat” hingga kini menjadi inspirasi kepada PKNK untuk mengembangkan dimensi korporatnya.

1968

PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI KEDAH PADA MASA KINI

Dengan kemajuan yang telah dicapai, kini PKNK berjaya memiliki bangunan pejabat setinggi 14 tingkat di Jalan Sultan Badlishah, Alor Setar yang dikenali sebagai Wisma PKNK. Selaku peneraju dalam pembangunan ekonomi bagi Negeri Kedah Darul Aman, PKNK telah memainkan peranan penting dalam aktiviti perladangan, hartanah, perindustrian, pelaburan, pelancongan dan pembangunan usahawan di samping terlibat dalam aktiviti yang berbentuk tanggungjawab sosial korporat.

KINI