PIAGAM PELANGGAN

Kami memberi komitmen untuk memastikan segala program dan aktiviti yang diusahakan adalah ke arah pembangunan dan peningkatan ekonomi negeri serta penyertaan Bumiputera selaras dengan dasar-dasar kerajaan sedia ada. Kami berjanji akan melaksanakannya melalui :-

  • Mengeluarkan surat tawaran sewaan premis dalam tempoh 7hari
  • Mengambil tindakan bagi aduan kerosakkan di premis sewaan dalam tempoh 3 hari bekerja
  • Mengeluarkan resit terimaan dalam tempoh tidak kurang 10 minit
  • Membuat pembayaran dalam tempoh 14hari bekerja dari tarikh dokumen tuntutan lengkap diterima
  • Mengeluarkan surat tawaran tender dan sebutharga dalam tempoh 7 hari bekerja.
  • Memberikan maklumbalas kepada sebarang pertanyaan, aduan atau cadangan yang dikemukakan oleh pelanggan dalam tempoh tidak melebihi 3 hari bekerja.