VISI & MISI

Visi Kami

MENERAJU DAN MEMACU

Visi ini menggambarkan hasrat dan tekad PKNK untuk menjadi sebuah organisasi yang unggul di Negeri Kedah di dalam konteks pembangunan ekonomi negeri melalui bidang-bidang perniagaan dan segmen pelaburan yang diceburi

Ianya juga memperlihatkan komitmen organisasi untuk berubah menjadi sebuah organisasi profesional, strategik, inklusif dan berorientasikan prestasi tinggi sekaligus membolehkan PKNK dilihat sebagai sebuah entiti yang berwibawa dan disegani di peringkat tempatan mahupun nasional.

Ianya juga menunjukkan dengan jelas matlamat organisasi untuk mewujudkan sebuah masyarakat yang makmur dan sejahtera melalui peningkatan aktiviti ekonomi, pewujudan peluang pekerjaan, perubahan lanskap geografi dan perkembangan sosial masyarakat baik di dalam mahupun diluar bandar selaras dengan slogan PKNK-Untuk Kemajuan Iktisad Rakyat(UKIR).

Misi Kami

  • Menggiatkan usaha pembangunan ekonomi dan penerokaan peluang perniagaan bagi menjana pulangan melalui kecekapan tadbir urus.