PENGURUSAN KANAN

YBHG DATO' WIRA HJ. ISAHAK BIN MURAT
DGWK., DSSS., SDK., AMK., BCK.
KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF
MAHERAN BINTI MANAN
KETUA PEGAWAI KORPORAT
ANITA BINTI SALLEH
KETUA PEGAWAI OPERASI
JUNAIDI BIN ABIDIN
KETUA PEGAWAI KEWANGAN
AZWAN BIN ABDUL WAHAB
PENGURUS KANAN BAHAGIAN INDUSTRI
MUHAMMAD ZUHAIRI BIN DATO' MUHAMAD NOR
PENGURUS KANAN BAHAGIAN TEKNIKAL
MOHD JOHAR BIN JAHAYA
PENGURUS KANAN BAHAGIAN PEMBANGUNAN PERNIAGAAN